Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Trwają zapisy na dyżury wakacyjne w jednostkach prowadzących wychowanie przedszkolne.

DYŻURY WAKACYJNE Szanowni Państwo do dnia 20.06. br. trwają zapisy na dyżury wakacyjne w jednostkach prowadzących wychowanie przedszkolne. Harmonogram pracy poszczególnych placówek, planowany przed ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii: 29.06. – 10.07. br. – Gminne Przedszkole w Radziejowicach; 13-25.07.br. –...

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radziejowice na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji Do publicznego

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radziejowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,...

DOWOZY DZIECI DO SZKÓŁ – WAŻNE INFORMACJE

W związku z pojawiającymi się wśród Rodziców wątpliwościami, co do charakteru dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Radziejowice, niniejszym informujemy iż organizacja dowozów odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, według norm zapisanych głównie w ustawach i rozporządzeniach...